Tvorba Viery Prochádzkovej  a považskí literáti.

Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá