Prof. Ladislav Franek, prekladateľ, spisovateľ, literárny vedec.

Umelecký preklad ako ľudská aktivita.  

Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá