Eva Ježková – dlhoročná  pracovníčka pobočky Matice slovenskej o práci v pobočke Považskej Bystrici.  Almanach. 

Pripravila Valachovičová Ryšavá