Hudobný skladateľ Adam Hudec o šírení slov.dychovej  hudby  doma i vo svete.  Aj o hudbe k filmu V.Šikula – Otec ma zderie tak i tak.

Pripravila Hedvika Kramárová