Poézia Štefana Cifru i vyjadrenie o Literárnom týždenníku o jeho histórii a vydávaní.   

Pripravil Milan Rusko