S poetkou, esejistkou Evou Bachletovou o knihe –Riadky bytia.

Ľubomíra Mihaliková