Prečo deti potrebujú rozprávky?
Tvorba Viery Valachovičovej Ryšavej
Pripravil Rastislav Urbanek.