Spomienky na detstvo, mladosť Ignáca Bizmajera podľa rozprávania I. Bizmajera spracovala O. Pavúková a Sylvia Hrdlovičová .
Pripravila Miháliková