Rozhovor s o spisovateľom Jozefom Borčányim o jeho tvorbe . Prínos jeho tvorby do slovenskej literatúry.
Pripravila Viera Procházková, Viera Valachovičová Ryšavá