Téma: Ako ovplyvnilo umenie môj život. Fragmenty zo života poetky, pesničkárky Maríny Mesárošovej.
Pripravila: Marína Mesárošová, Viera Valachovičová Ryšavá.