Téma : Celistvosť zväzku medzi literatúrou a kultúrou s Prof. Ladislavom Franekom.
Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá