Ľudové tradície a literárna tvorba z vybraných diel slovenských autorov s Máriou Mesárošovou a Valachovičovou Ryšavou.
Pripravila Mária Mesárošová, Viera Valachovičová Ryšavá,