Téma: Prihovára sa spisovateľka Ľudmila Ješková so svojimi životnými postrehmi a povesťami z okolia Považskej Bystrice.
Pripravila: Viera Procházková, Viera Valachovičová Ryšavá.