Téma :Prierez tvorbou Simony Astalošovej a Márie Čechovičovej venovanej mamičkám, babičkám, tetám a ľuďom teplého slova. Pripravila Simona Astalošová, Mária Čechovičová