Téma: Záznam vyhodnotenia žiackej celoslovenskej literárnej súťaže „ ROZLET “.
Pripravila:Viera Valachovičová Ryšavá