Téma: O poézii Oľgy Rojkovej „Duša do naha“ a čítanie prozaickej poviedky „Kamarátka z detstva“.
Pripravila Ľudmila Ješková, Viera Valachovičová Ryšavá