Téma : O poézii Oľgy Rojkovej Danajovej z knihy „Duša donaha“ a prozaickej poviedke „Kamarátka z detstva“.

Pripravila: Ľudmila Ješková, Viera Valachovičová Ryšavá