Téma: Fantazijná  rozprávka pre dospelých „ V krajine zázrakov“ s Máriou Čechovičová r. Ochabovou a  dcérou Simonou  Astaloszovou.

Pripravila: Čechovičová, Astaloszová.