Téma: Záznam zo slávnostného odovzdávania výročných ocenení slovenským spisovateľom a ceny Rudolfa Fabryho mladým literátom za r. 2019 v Budmericiach. Ceny  udeľoval Spolok slovenských spisovateľov.

Zostrih pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá