Pohľad na súčasnú politickú scénu v knihe „Eseje o kríze“ s Romanom Michelkom i o preklade knihy Thomasa Mora „Utópia“ .
Pripravila Viera Valachovičová- Ryšavá