Téma: Záznam zo slávnostného odovzdávania výročných ocenení slovenským spisovateľom Ceny Rudolfa Fabryho mladým literátom za r. 2020 v Budmericiach. Ceny udeľoval Spolok slovenských spisovateľov.

Zostrih pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá