Téma: Poézia v záhrade s hosťom spisovateľom Jurajom Žemberom a jeho fanúšikmi.

Pripravili: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma.