Tvorba Veroniky Šikulovej, fragmenty zo života v Modre, spomienka na Vincenta Šikulu s Veronikou Šikulovou.

Ľubomíra Mihaliková