Ukážky zo zbierok poézie Otílie Dufekovej.  Fakty v poézii.

Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá