Básnická tvorba poetky Hany Koškovej a uvedenie zborníka „Mladí s mladými“.

Pripravila Ľubomíra Miháliková