S Ľubomírou Mihálikovou „Ako prehĺbiť vzťah mládeže k čítaniu“.

Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá