Príchod sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy. Proglas -Stojan Lekoski historik, spisovateľ, prekladateľ.

Ľubomíra Miháliková, Valachovičová -Ryšavá