O stredoeurópskej literatúre a jej šírení na Univerzite of  Minesota  Mineapolis  USA,  s Evou Ruth Hudecovou  Copeland.

Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá