Umelecký preklad ako ľudská aktivita.Ladislav Franek literárny vedec, prekladateľ, spisovateľ.

Viera Valachovičová Ryšavá