S profesorom Beloslavom Riečanom , vedcom, hudobníkom, spisovateľom  o vede a umení.

Pripravila Ľubomíra Miháliková