S profesorom Ladislavom Franekom  na tému  -Vedecké a umelecké dielo.

Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá