Festival duchovnej poézie k 200. výročiu  nar. Ľ. Štúra. Slovanstvo a svet budúcnosti .

Pripravila Ľubomíra  Miháliková