Životné míľniky spisovateľky,  prekladateľky Vladimíry Komorovskej. 

Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá