Mária Bátorová „Medzi umením a literárnou tvorbou.

Pripravila Ľubomíra Miháliková