Elena Hidvegyova Jung  o básnickej zbierke Materia Prima a dialóg o čínskej kultúre.

Pripravila Ľubomíra Miháliková