Pásmo o živote a diele dona Štefana Sandtnera s  Helenou Čajkovou, Marínou Mesárošovou, Tomášom a Petrom Janečkom.

Viera Valachovičová Ryšavá