Rozhovor s Danou Podrackou o jej tvorbe a básnickej zbierke Kubus.

Pripravila Ľubomíra Miháliková