Autorská esej Ľ. Mihálikovej o slovenskej novelistike (ukáž. I. Horváth,J. Hrušovský).

Ľubomíra Mihaliková