Profil a životné etapy v literárnej tvorbe Zlaty Matlákovej.

Pripravila Ľubomíra Miháliková