Prof. Ladislav Franek, prekladateľ, spisovateľ, literárny vedec.Umelecký preklad ako ľudská aktivita.

Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá