O literárnej súťaži vo vydavateľstve Perfekt – Literárny zápisník.

Toňa Revajová