V Jednote dôchodcov Bratislava, Staré mesto v Zichiho paláci.Viera Švenková