V Mestskom centre kultúry Viera Valachovičová-Ryšavá strávila celý deň so žiakmi Malackých škôl a Príbehmi zo Starej Bratislavy a žiakmi 4. ročníka,  dramatizáciou rozprávky a deťmi materskej školy. Skúsenosti ako som písala Králikovcov porozprávala  seniorom.