Literárne umenie, občianske združenie

vypisuje od 18.1.2021 – 18.3.2021 tretí ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. Tvorba bude rozdelená do vekových kategórií od 10 – 18 rokov. V prípade, že nemáte príležitosť spolupracovať v literárne činnom krúžku, máte možnosť prihlásiť sa do súťaže aj individuálne. Súťaž až do vyhodnotenia víťazov prebieha anonymne. Zverejňuje sa poradie víťaznej tvorby a jej autori.

Súťaž až do vyhodnotenia víťazov je anonymná.

Hodnotenie odbornou porotou i online hlasovaním bude prebiehať od 19.3.2021 – 4.6.2021.

Poradie víťaznej tvorby a jej autorov sa zverejní  dňa 7.6. 2021 v aktualitách na www.literarneumenie.sk

Slávnostné  vyhodnotenie sa uskutoční  18.6.2021 o 13.30 hod.  v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho, Rázusova 1 v Trnave.

Cieľom súťaže je:
motivovať deti, mládež, a tak podporovať kreativitu vo vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a konfrontáciu vlastnej literárnej tvorby s verejnosťou.

Podmienky súťaže:

Práce musia byť napísané v slovenskom jazyku, písané na počítači, odoslané cez https://www.literarneumenie.sk

Téma: AKO VNÍMAM ŠŤASTIE

Literárny žáner sa nevymedzuje. /básne, príbehy, rozprávky, vzťah k prírode, k ľuďom, zvieratám a iné témy, rezonujúce v duši mladého človeka vo vzťahu k sebe a spoločnosti /

– v próze najviac 4 500 znakov ( 3 nor. strany)

– v poézií najviac 3 básne

Víťazné príspevky z iných celoslovenských súťaží sa do súťaže nezaraďujú!

Výnimkou sú  príspevky víťazov v triednych a  školských kolách.

Vyplňte prihlášku! Práce posielajte cez https://www.literarneumenie.sk/sutaze/

Pri hlasovaní do kolonky Hlasovanie vyplňte i aktuálny rok 2021 a zahlasujte.

Súťaž bude hodnotená dvoma spôsobmi:

  1. Do hodnotenia literárnych prác sa môžu zapojiť učitelia spoločne so žiakmi na hodinách literatúry, vedúci literárnych krúžkov a iní…

Online hlasovanie dáva príležitosť porovnávať úroveň súťažiacich prác.

  1. Súbežne odborná porota vyhodnotí vlastné poradie autorských prác.

– následne usporiada s víťazmi jednotlivých kategórií slávnostné odovzdávanie ocenení z hodnotenia porotou a vyhodnotenia online hlasovaním

– s víťazmi sa uskutoční rozhovor do  literárnej relácie „Literárny podvečer“. Rozhovor odvysielajú regionálne Média Modra s.r.o.
– v spolupráci s redakciou „Literárny týždenník“ zverejní výsledky súťaže v oznamoch novín Literárneho týždenníka

– výsledky súťaže budú zverejnené na stránke  https://www.literarneumenie.sk dva týždne pred slávnostným odovzdávaním cien víťazom

– organizátori si vyhradzujú právo šíriť súťaž do škôl s vyučovacím jazykom slovenským na území Slovenska v časopisoch zameraných na šírenie literatúry. Internetom zverejnia poradie umiestnenia víťazov v súťaži.

Upozornenie:

– Podmienkou zaradenie diela do kategórie je deň  narodenia, súťažiaci môže súťažiť len v jednej vekovej kategórii.

– Po dohode si víťazi môžu neprevzaté ocenenie vyzdvihnúť v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho, Rázusova 1 v Trnave i v zastúpení. Kvôli finančným nákladom za poštovné sa ceny nebudú posielať. Na osobnú žiadosť môžeme diplom víťazovi poslať v Pdf  e- mailom.

– Cestovné sa účastníkom neprepláca.