O stave súčasnej slovenskej literatúre  a ukážkou z tvorby spisovateľky.

Hedviga Kramárová.