Tvorba súčasných slovenských spisovateľov študentom. 

Jana Šimulčíková, O, Dufeková, H, Kramárová