Členstvo v komisii celoslovenskej súťaže študentov gymnázií.   

Viera Švenková