Stretnutie študentov gymnázia so spisovateľkou a jej tvorbou.

Jana Šimulčíková