Beseda o knihe „Šialený nápad“, autorské čítanie, diskusia o slovenskej  súčasnej literatúre.

Tatiana Jaglová