Beseda – Básnická dielňa s deťmi zo ZŠ pre telesne postihnutých z Mokrohájskej  v Bratislave.

Paulína Sabolová-Jelínková