Beseda s čitateľmi –Literatúra  v spoločnosti, čítanie poviedky -Oči noci.

Tatiana Jaglová